Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stand van zaken met betrekking tot de Strategie inzake kwalificatie voor werk

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 563)

 
Datum ontvangst: 13/07/2022 Datum publicatie: 05/10/2022 Referentie: B.I.V. 9 (22/23), Blz. 46
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/10/2022 Referentie: B.I.V. 9 (22/23), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 9 (22/23) 46
05/10/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 9 (22/23) 47
05/10/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 9 (22/23) 48