Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vergunningsaanvraag voor de heraanleg van de as Beeckmans-Sorensen-Fabiola-Goedefroy-De Brouckère

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 497)

 
Datum ontvangst: 02/09/2022 Datum publicatie: 24/10/2022 Referentie: B.I.V. 23 (22/23), Blz. 71
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 24/10/2022 Referentie: B.I.V. 23 (22/23), Blz. 73
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/10/2022 Ontwikkeling Ingrid Parmentier B.I.V. 23 (22/23) 71
24/10/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 23 (22/23) 73
24/10/2022 Repliek Ingrid Parmentier B.I.V. 23 (22/23) 73