Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het antwoord op de energiekostencrisis en de economische gevolgen daarvan voor Brusselse bedrijven, handelaars en zelfstandigen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 226)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 81)

 
Datum ontvangst: 08/09/2022 Datum publicatie: 12/10/2022 Referentie: B.I.V. 15 (22/23), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 12/10/2022 Referentie: B.I.V. 15 (22/23), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 15 (22/23) 5
12/10/2022 Toegevoegde vraag om uitleg Gilles Verstraeten B.I.V. 15 (22/23) 7
12/10/2022 Toegevoegde vraag om uitleg Michaël Vossaert B.I.V. 15 (22/23) 8
12/10/2022 Tussenkomst Sevket Temiz B.I.V. 15 (22/23) 9
12/10/2022 Tussenkomst Véronique Lefrancq B.I.V. 15 (22/23) 10
12/10/2022 Tussenkomst Thomas Naessens B.I.V. 15 (22/23) 10
12/10/2022 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 15 (22/23) 11
12/10/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 15 (22/23) 16