Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de maatregelen die in het Brusselse Gewest zijn genomen naar aanleiding van brandende elektrische of hybride auto's

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 228)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 202)

 
Datum ontvangst: 08/09/2022 Datum publicatie: 26/10/2022 Referentie: B.I.V. 27 (22/23), Blz. 29
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 26/10/2022 Referentie: B.I.V. 27 (22/23), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/09/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/10/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 27 (22/23) 29
26/10/2022 Tussenkomst Aurélie Czekalski B.I.V. 27 (22/23) 31
26/10/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 27 (22/23) 31
26/10/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 27 (22/23) 33