Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de situatie van de vereniging Ever'y Cat

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 575)

 
Datum ontvangst: 23/09/2022 Datum publicatie: 14/12/2022 Referentie: B.I.V. 46 (22/23), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/12/2022 Referentie: B.I.V. 46 (22/23), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Vraag gesteld namens de auteur Tristan Roberti B.I.V. 46 (22/23) 13
14/12/2022 Toegevoegde mondelinge vraag Victoria Austraet B.I.V. 46 (22/23) 13
14/12/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 46 (22/23) 15
14/12/2022 Repliek Tristan Roberti B.I.V. 46 (22/23) 16
14/12/2022 Bijlage aan het antwoord Bernard Clerfayt Bijlage