Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het openbaar onderzoek naar de verhoging van de blootstellingsnormen voor elektromagnetische golven

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1245)

 
Datum ontvangst: 07/10/2022 Datum publicatie: 20/12/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Van 1 augustus tot 30 september 2022 organiseerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Openbaar onderzoek: ontwerp van gewestelijk plan over het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel. Het Gewest stelt namelijk een nieuwe wetgeving vast betreffende de bllotstellingsnormen voor tv-, radio- en gsm-golven op zijn grondgebied. Doel ervan is het identificeren van alle elektromagnetische golven om het leefmilieu en de gezondheid van de bevolking doeltreffend te beschermen en tegelijkertijd een hoogwaardige mobiele telefoondienst te garanderen.

Ik zou u willen vragen naar de resultaten van dit onderzoek en het openbare karakter ervan.

  1. Werd hierover geadverteerd in de media en/of de sociale media?

  2. Zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit onderzoek niet alleen een bepaalde groep "insiders" (elektrogevoeligen, operatoren enz.) betreft, maar dat het wel degelijk een representatieve steekproef is? Zo ja, welke? Zo niet, wat zijn dan de gevolgen voor de legitimiteit en de representativiteit van de
    van het openbaar onderzoek?

 

 
 
Antwoord    1.
In de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's worden in artikel 11 de modaliteiten van het openbaar onderzoek gepreciseerd. Het openbaar onderzoek moet met name door middel van aanplakkingen aangekondigd worden in elke gemeente van het Gewest, door middel van een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste 3 Nederlandstalige en 3 Franstalige kranten die in het Gewest worden verspreid, alsook door een mededeling op radio en televisie op de wijze die door de ontwerpindiener wordt vastgesteld.

In dat kader gebeurde de bekendmaking van dat openbaar onderzoek als volgt:
·
bericht dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad (11/07);
·
bericht dat gepubliceerd werd op de website in verband met de Aarhus-verordening;
·
nieuws in het Frans en in het Nederlands dat gepubliceerd werd op de startpagina van de website van Leefmilieu Brussel: samenvatting van de uitdagingen en een link naar downloadbare documenten van het openbaar onderzoek;
·
aanplakkingen in het Frans en in het Nederlands: Leefmilieu Brussel heeft de aanplakkingen in A3-formaat ontworpen en afgedrukt, waarbij het grafisch charter gevolgd werd en waarbij foto's in verband met het thema gebruikt werden; 10 exemplaren van die aanplakkingen werden verzonden naar elk van de 19 gemeentelijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bekendmaking ervan op hun aankondigingsborden en via andere lokale kanalen;
·
bericht in de Franstalige en Nederlandstalige pers: persadvertenties (een halve pagina in de krant) werden gemaakt op basis van de aanplakking. Die werden van 1 tot 28 augustus gepubliceerd in de volgende kranten:
- De Zondag Brussel en Rand, BRUZZ;
- 7Dimanche Bruxelles;
- Le Soir Bruxelles;
- Sudinfo La Capitale;
- HLN Ring-Brussel (week);
- La Libre Bruxelles Brabant Wallon;
- La DH Bruxelles;
- Het Nieuwsblad Vlaamse Rand en Brussel (week).
·
radiospot in het Frans en in het Nederlands: een radiospot van 30 seconden werd geproduceerd en van 1 tot 21 augustus uitgezonden op verschillende Franstalige radiostations (Bel RTL, Radio Contact, Fun Radio, Nostalgie, AraBel, BX1) en op één Nederlandstalig radiostation (BRUZZ);
·
televisiespot in het Frans en in het Nederlands: een televisiespot van 30 seconden werd geproduceerd en uitgezonden van 1 tot 21 augustus op BX1 TV en van 1 tot 14 augustus op BRUZZ tv.

2.
Het openbaar onderzoek werd via de algemene media bekendgemaakt om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Zie antwoord 1.

De Brusselse burgers van alle 19 gemeenten van het Gewest werden benaderd via een mediacampagne met een budget van 60 000 euro incl. btw (radio, tv, pers).

Ook de betrokken besturen van de 19 gemeenten maakten deel uit van de doelgroep:
- verzending van een verklarend bericht + uitnodiging voor een infosessie;
- organisatie van een virtuele infosessie waarin het openbaar onderzoek voorgesteld werd (14/06);
- verzending van een pakket met daarin: het ontwerp van het plan (2 exemplaren in het Frans en 2 in het Nederlands) en de bijbehorende documenten en de aanplakkingen in A3-formaat in het Nederlands en in het Frans (10 exemplaren).