Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het antwoord op de evolutie van de tewerkstelling in het Brussels Gewest in de context van de energiecrisis

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 590)

 
Datum ontvangst: 17/10/2022 Datum publicatie: 16/11/2022 Referentie: B.I.V. 35 (22/23), Blz. 36
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/11/2022 Referentie: B.I.V. 35 (22/23), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2022 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 35 (22/23) 36
16/11/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 35 (22/23) 37
16/11/2022 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 35 (22/23) 38