Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de studies over de vermindering van het aantal reeën in het Zoniënwoud

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1253)

 
Datum ontvangst: 14/10/2022 Datum publicatie: 01/12/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Bij een eerdere mondelinge vraag over het onderwerp "zones met honden onder controle" in het Zoniënwoud vertelde u mij dat het harmoniseren van het gedrag van aangelijnde honden u essentieel leek om de druk op de biodiversiteit, en met name op de reeënpopulatie, te verminderen. U legde me ook uit dat een studie met fotografische vallen zou beginnen aan het einde van de lente van 2022 in het kader van het eindejaarswerk van een bio-ingenieur uit Gembloers. De drie gewesten moeten nog besprekingen voeren over de methodologie en de financiering van een studie over de dosering van hormonen. Deze studies moeten het mogelijk maken de oorzaken van de vermindering van het aantal reeën in ons Brusselse woud nauwkeuriger vast te stellen.

Kunt u mij vertellen of deze twee studies zijn gestart? Zijn de resultaten al bekend? Welke conclusies kunnen daaruit worden getrokken? Hebben deze technieken elders al hun nut bewezen? Wat is de methodologie van deze technieken? In welke zones werden zijn deze technieken toegepast?

 

 

 

 
 
Antwoord    1.
De eerste studie over het gedrag van reeën is gelanceerd en loopt nog in het kader van een eindwerk van een student van de ULg-Gembloux Agro-Bio Tech.
De tweede studie over stresshormonen is nog niet gelanceerd.
2.
Op dit moment loopt het eindwerk nog.
3.
Die studies zijn voorgesteld door de onderzoekscentra Forêt Nature van het Waals Gewest en van het Vlaams Gewest, die samenwerken binnen de vzw Wildlife & Man, die zorgt voor de opvolging van de kilometerindex van reeën.
4.
De methodologie van de eerste studie is gebaseerd op de observatie van het gedrag van reeën via wildcamera’s die op drie onderzoekslocaties geplaatst zijn. Het gedrag van reeën uit het Zoniënwoud wordt vervolgens vergeleken met dat van reeën uit andere bossen die minder voor recreatie gebruikt worden.
De methodologie van de studie naar stresshormonen is gebaseerd op de analyse van haren die verzameld zijn via ‘borstelmatten’ waartegen de reeën zich schuren.
5.
De studie over het gedrag van reeën wordt alleen uitgevoerd in het Brusselse deel van het Zoniënwoud.