Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de drinkwaterfontein in het Woluwepark

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1256)

 
Datum ontvangst: 19/10/2022 Datum publicatie: 20/12/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Volgens mijn informatie werd de watertoevoer naar de enige drinkfontein in het Woluwepark, gelegen op het sportveld aan het einde van de Zwartkeeltjeslaan in Sint-Pieters-Woluwe, in de zomer afgesloten.

Deze fontein wordt gebruikt om honden en hun baasjes en gebruikers van het sportveld water te geven na een lange wandeling of een sportsessie.

Bent u op de hoogte van deze waterafsluiting? Wat is de rechtvaardiging hiervoor? Zijn er, gezien het belang van de waterfontein in de openbare ruimte, plannen om deze te reactiveren? Zo ja, wanneer?

 

 

 
 
Antwoord    1.
De drinkwaterfontein in de Zwartkeeltjeslaan in het Woluwepark is inderdaad buiten werking sinds het einde van de zomer.

2.
Een team van Leefmilieu Brussel heeft eind deze zomer een lek vastgesteld. Een extern bedrijf is al tussengekomen om te proberen het lek te repareren, maar het kon niet worden gedicht.

Het lek bevindt zich namelijk onder de fundering van de fontein en is dus niet toegankelijk in de huidige situatie. Voor een volledige reparatie moeten ingrijpendere werkzaamheden worden uitgevoerd.

3.
Het is inderdaad de bedoeling om de fontein opnieuw in werking te stellen. Met de winter in aantocht is het de bedoeling om deze fontein tot het voorjaar van 2023 in winterstand te plaatsen.

De reparaties zullen – afhankelijk van de weersomstandigheden – in april 2023 worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen bestaan ​​uit grondwerken, het opsporen van het lek, het dichten ervan, evenals het opnieuw aanbrengen van een fundering en het voltooien van de reparaties aan de oppervlakte.