Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van het afsluiten van de toegang tot de Esplanade van het Jubelpark voor auto's in de wijk en de omgeving ervan

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1392)

 
Datum ontvangst: 24/10/2022 Datum publicatie: 20/12/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 08/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Sinds1 januari 2020 verbiedt de Regie der Gebouwen het parkeren van automobilisten op de Esplanade van het Jubelpark om veiligheidsredenen en om de continuïteit van de werf te garanderen, met uitzondering van bepaalde personen (leveranciers van personeel, personen met beperkte mobiliteit en sommige bussen van museumbezoekers), er werd een slagboom geplaatst om wild parkeren te voorkomen. De beslissing werd voor een periode van drie jaar genomen en diende geëvalueerd te worden.

Deze elementen brengen mij ertoe de volgende vragen te stellen:

  • Is er een studie uitgevoerd om de gevolgen van deze sluiting voor de Jubelparkwijk en zijn omgeving te beoordelen? Zo ja, wat zijn de conclusies?

 

 

 

 
 
Antwoord    Deze vraag valt onder de bevoegdheden van Brussel-Stad en mijn collega, de heer Alain Maron, minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, want het is Brussel Leefmilieu die het park beheerd.