Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de periodieke controle van gasketels

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1259)

 
Datum ontvangst: 20/10/2022 Datum publicatie: 04/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/11/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De C8-premie voor het onderhoud van huishoudelijke verwarmingsketels is op 1 januari ingevoerd in het kader van de komst van rijk gas in Brussel. Als onderdeel van deze omschakeling was een periodieke controle van gastoestellen vereist om de compatibiliteit van de installaties met het rijke gas te controleren en voor te bereiden.

Kunt u mij uitleggen wat technisch gezien deze periodieke inspectie vereist? Is dit nog steeds verplicht?

 

 

 
 
Antwoord    1
.
De periodieke EPB-controle van verwarmingsketels en boilers is een handeling die is voorzien in de EPB-regelgevingen inzake technische installaties sinds 1 januari 2011 (en voordien in een koninklijk besluit van 1978). Dat is een van de reglementaire handelingen die tot doel hebben bepaalde controles en eisen van de Europese Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te voeren.

Die handeling bestaat uit verschillende delen:
- onderhoud van de verwarmingsketel/boiler en bepaalde bereikbare onderdelen van het verwarmingssysteem om het toestel goed te laten functioneren;
- controle van de naleving van bepaalde eisen, met name die betreffende de veiligheidsvoorzieningen van het toestel, de ventilatie van de ruimte waarin het toestel zich bevindt en de verbranding;
- controle van de compatibiliteit met het geleverde gas en de afstelling van het toestel;
- aanbevelingen om de prestaties van de installatie te verbeteren;
- de opstelling van een attest dat door de erkende professional naar de eigenaar en naar Leefmilieu Brussel moet worden gestuurd.

Het gaat om een reglementaire handeling die elke 2 jaar moet worden uitgevoerd op gastoestellen en elk jaar op stookolieketels.

Voorafgaand aan de gasomschakeling (in 2018) is door de toenmalige minister van Energie, in samenwerking met de actoren van de sector, besloten om professionals op te leiden in het afstellen van H-gastoestellen en om eigenaars aan te moedigen die controle te laten uitvoeren door het aantal controles op de uitvoering van de in de regelgeving voorziene handelingen te verhogen en door een premie toe te kennen aan mensen met een laag inkomen.

Die uitzonderlijke premie werd door Sibelga gefinancierd in het kader van de omschakeling, met als doel de veiligheid van de inwoners van het Gewest te verbeteren.
2.
Ja, de controle is sinds 2011 voorzien voor gas- en stookolieketels en voor gasboilers.