Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de aanwezigheid van Aziatische hoornaars in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 644)

 
Datum ontvangst: 07/11/2022 Datum publicatie: 21/12/2022 Referentie: B.I.V. 53 (22/23), Blz. 35
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/12/2022 Referentie: B.I.V. 53 (22/23), Blz. 39
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/12/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 53 (22/23) 36
21/12/2022 Toegevoegde mondelinge vraag Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 53 (22/23) 37
21/12/2022 Antwoord Alain Maron B.I.V. 53 (22/23) 39
21/12/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 53 (22/23) 41