Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de wetgeving met betrekking tot hypertypen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 599)

 
Datum ontvangst: 14/11/2022 Datum publicatie: 14/12/2022 Referentie: B.I.V. 46 (22/23), Blz. 28
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/12/2022 Referentie: B.I.V. 46 (22/23), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 46 (22/23) 28
14/12/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 46 (22/23) 29
14/12/2022 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 46 (22/23) 30