Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de windturbines op daken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 659)

 
Datum ontvangst: 28/11/2022 Datum publicatie: 11/01/2023 Referentie: B.I.V. 57 (22/23), Blz. 51
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/01/2023 Referentie: B.I.V. 57 (22/23), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/11/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 57 (22/23) 51
11/01/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 57 (22/23) 52