Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ontwikkeling van de dienst voor burgerparticipatie

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 662)

 
Datum ontvangst: 28/11/2022 Datum publicatie: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 62
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 64
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/11/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/02/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 77 (22/23) 63
13/02/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 77 (22/23) 64
13/02/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 77 (22/23) 66