Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het kappen van bomen bij interventies door de Brusselse brandweer

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 755)

 
Datum ontvangst: 28/11/2022 Datum publicatie: 04/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Tijdens de week van de boom zette de Stad Brussel het belang van de boom in de aandacht.

Zeer opvallend in diezelfde week was dan ook het omhakken van een van de nieuwe hoogstammers rond het De Brouckèreplein door de brandweer.

Een man was in een kraan geklommen. “De brandweer zette een luchtladder in om de man te ontzetten en ontplooide ook het luchtkussen. Om de plek van het incident goed te kunnen bereiken, moest wel een boompje omgehakt worden, aldus de brandweer,” lezen we in BRUZZ. Die "moest wel een boompje omgehakt worden", hakte er bij mij en vele andere Brusselaars in.

We zien nog te vaak dat een boom sneller te hakken is dan een lantaarnpaal te demonteren of verplaatsen. Terwijl bomen een onwaarschijnlijk belang hebben in onze stedelijke context en niet snel terug "heropgebouwd" kunnen worden.

We zijn ontzettend dankbaar dat onze brandweerlui zich inzetten voor de medemens en ook vaak lezen we prachtige verhalen hoe ze ook onfortuinlijke dieren uit hachelijke situaties redden. Ze moeten vaak op zeer korte tijd beslissingen nemen waarbij het gaat over leven of dood. Daarom dat het belangrijk is dat brandweerlui in hun opleiding het belang van de zorg voor het leefmilieu meekrijgen zodat ze op interventie snel goede en eventueel alternatieve beslissingen kunnen nemen die de snelheid en veiligheid van hun interventie niet in gedrang brengen.

Mijn vragen voor u:

* In hoeverre wordt fytosanitaire zorg opgenomen in de opleiding van ons brandweerkorps?
* Wat kan u doen in uw bevoegdheid om ervoor te zorgen dat men zelfs in urgente situaties bomen en andere beplanting probeert te vrijwaren?

 
 
Antwoord    Wat het kappen van bomen betreft: in de opleiding wordt zowel een technisch gedeelte, als een sensibiliserend gedeelte voorzien.

Afgezien van de in de vraag vermelde situatie, hebben wij in 2022 geen weet van situaties (afgezien van periodes van stormen) waarin de brandweer een boom moest vellen om een interventie tot een goed einde te brengen.