Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende brand van elektrische bussen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1411)

 
Datum ontvangst: 18/11/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 06/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

In een eerdere vraag over de veiligheid van de stelplaatsen, bussen, personeel en passagiers van de MIVB en het personeel van de DBDMH na de aanschaf van elektrische bussen tegen 2024. U vertelde me dat sommige stelplaatsen moeten worden gebouwd of aangepast voor de nieuwe bussen die in 2024 worden geleverd. Zijn of worden deze stelplaatsen in samenwerking met de brandweer op veiligheid onderzocht om het risico van brand of uitslaande brand tot een minimum te beperken ?

Kunt u mij een lijst geven van de stelplaatsen die reeds werden onderzocht en degene waar het onderzoek an de gang is?

Het lijkt er ook op dat een elektrisch voertuig bij brand meer dan 24 uur in een container moet worden ondergedompeld. In het antwoord op mijn laatste vraag vermeldt u het bestaan van quarantaineruimten voor elektrische bussen wanneer de accu beschadigd is, maar niet het mogelijke gebruik van deze containers. Kunt u bevestigen dat het inderdaad nodig is om een elektrische bus die in brand is gevlogen volledig onder te dompelen? Heeft de MIVB dergelijke containers? Zo ja, hoeveel?

 

 

 
 
Antwoord    Alle bestaande depots (Marly, Klein Eiland en Jacques Brel) die zullen worden aangepast voor de komst van de nieuwe elektrische bussen, werden onderzocht in samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).
Wat de interventiemogelijkheden betreft, is het de brandweer die bevoegd en opgeleid is om branden te blussen.

Bij een brand van een elektrische bus zijn het niet noodzakelijkerwijs de batterijen die vlam hebben gevat.

In geval van brand, al dan niet gelinkt aan de batterijen, komt de brandweer tussen volgens hun procedures om te blussen.
Als de brand verband houdt met de batterijen, is het belangrijk om toezicht te houden en een mogelijke herontsteking te voorkomen. Het voertuig kan dan onder water worden gedompeld.
De meningen over de noodzaak van onderdompeling lopen uiteen en geen enkele stelplaats van andere vervoersnetten beschikt over infrastructuur hiervoor.
In geval van brand van een elektrische bus en de brandweer de brand volledig heeft gedoofd, verplaatst de MIVB het voertuig naar een quarantainezone in de stelplaats, waar het kan worden bewaakt en waar extra water kan worden aangevoerd om het af te koelen.

Aangezien onderdompeling niet de enige oplossing is, kan deze niet als noodzakelijk worden beschouwd.