Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de fotovoltaïsche banken

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1287)

 
Datum ontvangst: 30/11/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 19/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De eerste fotovoltaïsche bank "Soofa" ontstond in 2014 in Boston. Deze fotovoltaïsche bank is uitgerust met twee USB-poorten en een oplaadstation. Enerzijds gebruikt ze zonne-energie om de batterijen van elektronische apparaten op te laden en anderzijds verzamelt ze milieugegevens (luchtkwaliteit, omgevingsgeluidsniveau of openbaar vervoerverkeer). Het is ook mogelijk de gebruiksfrequentie van elke bank en het aantal uren beschikbare zonne-energie te raadplegen.

De Haven van Brussel heeft onlangs fotovoltaïsche banken geïnstalleerd in de voorhaven van Neder-Over-Heembeek.

Dit brengt me ertoe de volgende vragen te stellen:

Kunnen met de fotovoltaïsche banken in de haven van Brussel op dezelfde manier gegevens worden verzameld als met die in Boston? Zo ja, hoe worden deze gegevens verwerkt? Wat kost een bank? Hebben we al een idee van het aantal "opladingen" van telefoons op deze nieuwe banken? Kan zonne-energie worden gebruikt voor iets anders dan het opladen van telefoons of kleine elektronische apparaten? Met andere woorden, als er geen apparaten worden opgeladen, gaat de energie dan verloren?

 

 

 
 
Antwoord    1.
De banken zijn niet uitgerust met een wifi-netwerk of een systeem waarmee gegevens kunnen worden uitgelezen of verzameld. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor elektrisch opladen.

2.
De eenheidsprijs van de banken bedraagt 11.489 euro exclusief btw. Die prijs omvat de bank, de plaatsing ervan, de garantie en de onderhouds- en reparatieservice voor een periode van 10 jaar.

3.
Het systeem houdt het aantal oplaadbeurten niet bij. De geproduceerde energie kan elk apparaat voeden dat via een USB-poort kan worden opgeladen. Wat betreft de energie die wordt geproduceerd en niet rechtstreeks wordt verbruikt, zijn de banken uitgerust met kleine batterijen die het opladen 's avonds of tijdens minder zonnige periodes mogelijk maken.