Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het belang van de naburige markten voor de toeristische sector

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 951)

 
Datum ontvangst: 01/12/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De onstabiele internationale context blijft het belang van de naburige markten voor Brussel verhogen. Het aantrekken van bezoekers uit de buurlanden is natuurlijk heel zinvol. Welke middelen en acties worden door visit.brussels ingezet om dergelijk beleid aan te trekken?

 

 

 
 
Antwoord    Ik kan u de volgende elementen van antwoord verstrekken:

De buurlanden behoren inderdaad van oudsher tot de prioritaire markten voor het Brussels Gewest en de huidige crisissen hebben deze tendens alleen maar versterkt. Daarom heeft visit.brussels in elk van de naburige markten speciale toeristische attachés of vertegenwoordigingen.


Het hele jaar door worden talrijke acties gevoerd om deze markten te activeren en het is dan ook moeilijk om een volledig overzicht te bieden, maar we kunnen als voorbeelden noemen:
· het nieuwe digitale portaal dat beschikbaar is in vier talen (Frans, Nederlands, Engels, Duits) om aan de behoeften van deze doelgroepen te voldoen. Er wordt ook aan een Italiaanse en een Spaanse versie gewerkt die in de loop van 2023 zouden moeten verschijnen.

· de sociale netwerken: 61% van de “visit.brussels”-gemeenschap (alle netwerken samen) is internationaal, waarvan 28% in de buurlanden (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Spanje, Italië). De publicaties op Facebook verschijnen in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Op de andere sociale netwerken (Instagram, Twitter, LinkedIn) communiceert visit.brussels in het Engels om een groot en internationaal publiek te bereiken en is het erin geslaagd om via gerichte campagnes het hele jaar door de buurlanden te bereiken die minder vertegenwoordigd zijn onder de fans en volgers.
In 2022 waren 3 seizoensgebonden campagnes gericht op de volgende landen:
· Voorjaar 2022: België, Frankrijk, Nederland en Spanje
· Zomer 2022: België, Frankrijk en Spanje
· Winter 2022: België, Frankrijk en Duitsland

- Acties gericht op de pers:
In 2022 stond visit.brussels dagelijks in contact met journalisten uit de buurlanden om hen te helpen artikels, reportages of interviews te maken waarin onze bestemming aangeprezen wordt. Er werden verscheidene grote persreizen georganiseerd, alsmede reizen op maat voor ongeveer 125 journalisten uit de buurlanden, waarvan meer dan de helft Fransen.
Visit verstuurde ook een honderdtal persberichten naar de Franse, Nederlandse, Duitse en Britse pers.
- Commerciële acties:
Deze worden door de toeristische attachés gevoerd bij de B2B-doelgroepen (Mice- en vrijetijdssector), waaronder: De netwerkacties “Brussels on the road” (NL, DU, FR), Action Partance (FR), IFTM Top Resa (FR), Imex (DU), Break the Ice Forum (DU), Mice Peak (DU), ITB Berlin, RDA Group Travel Expo (DU), Busmail Group Convention (DU), Business Travel & Mice Fair (NL), Vakantie Beurs (NL).

Het belang van de naburige markten blijft deel uitmaken van de toekomstige acties en ontwikkelingsassen van visit.brussels, die terug te vinden zijn in het
sales actieplan 2023 van visit.brussels.