Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontwikkeling van de crèches

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 953)

 
Datum ontvangst: 01/12/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Tijdens de begrotingscommissie voor de Territoriale Ontwikkeling (28.11.2022) zei u dat het idee is om crèches te ontwikkelen waar er een tekort is ten opzichte van de gemiddelde dekkingsgraad in Brussel. Wij zouden hier graag meer details over hebben.

Mijn vragen zijn dus als volgt:

  • Hoeveel extra crèches zijn er gepland voor 2023? Hoeveel kinderen zullen kunnen worden opgevangen?

  • Wat zijn de middelen voor extra crèches in 2023?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Het aantal extra kinderdagverblijven dat in 2023 moet worden geopend, is opgenomen in bijlage 1 van de gezamenlijke oproep tot het indienen van projecten met ONE.

Dit zijn de 25 projecten die overeenkomen met deel 1 van de oproep tot het indienen van projecten. Deze bijlage bevat de organiserende instantie, de naam van het kinderdagverblijf, het adres en de verdeling van de plaatsen.

Vijf van de in deze bijlage genoemde projecten zijn in 2022 geopend, de andere zullen tussen 2023 en 2024 opengaan, afhankelijk van de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

Voorts bedraagt het aantal plaatsen waarin het beheerscontract ONE voorziet 876 plaatsen, maar sommige projecten kunnen worden gewijzigd of aangepast om rekening te houden met de realiteit van de bouwplaatsen of de infrastructuur.

Deel 1 van de oproep tot het indienen van projecten heeft betrekking op opvangstructuren die infrastructuurfinanciering hebben gekregen van de Cocof, de Feder of in het kader van wijkcontracten.

Het Gewest treedt echter op verschillende niveaus op: door zowel de infrastructuur van de crèches te financieren als door ACS-posten (d.w.z. gesubsidieerde arbeidscontractanten) toe te kennen om het personeel van de crèches te versterken.

In dit verband heeft de Brusselse regering in haar traject een verhoging van 2.000.000,00 euro voorzien voor de financiering van de ACS-posten voor werknemers in de kinderopvang in het kader van het "1001 eerste dagen-plan", alsook van de ACS-posten voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Dit brengt het aangepaste begrotingsbedrag op 14,393,000 euro en 16,080,000.00 euro op het initiële jaar 2023.

Ik hoop hiermee uw vragen te hebben beantwoord.