Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende "Slow heat" of hoe zich te verwarmen zonder zich te ruïneren

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1293)

 
Datum ontvangst: 30/11/2022 Datum publicatie: 31/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

"Slow heat" of hoe zich te verwarmen zonder zich te ruïneren is een aanpak die voorstelt onze gewoonten te veranderen om verwarmingsomstandigheden te bereiken die het nodige comfort bieden, terwijl er minder energie wordt verbruikt.

Zoals u weet, dwingt de huidige context van drastisch stijgende energiekosten ons ons gedrag in vraag te stellen. Dit kan een goede gelegenheid zijn om te beseffen dat onze levensstijl te energie-intensief is en dat de matiging van ons energieverbruik centraal moet staan in onze overwegingen, maar we moeten ook toegeven dat het niet gemakkelijk is om deze matiging van het energieverbruik te vatten en dat wij als politici een rol te spelen hebben.

Het is een grote uitdaging om het thuis warm en comfortabel te hebben zonder zich blauw te betalen. We hebben overigens regelmatig de gelegenheid om u vragen te stellen over de kwestie van de isolatie van gebouwen, en hoewel dit een van de fundamentele elementen is op het gebied van de matiging van het energieverbruik, moeten we toegeven dat de Brusselse gebouwen morgen niet volledig geïsoleerd zullen zijn.

Aan de andere kant werken onderzoekers van de UCL momenteel aan de kwestie van "slow heat". In onze woningen is centrale verwarming nu de norm, maar het idee hier is om het paradigma te veranderen en onze manier van doen te herzien, want andere verwarmingssystemen maken het mogelijk om een bepaald niveau van comfort te behouden en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen. Geschat wordt dat een gezond persoon zou moeten kunnen leven in een omgeving tussen 14 en 18 graden. Om dit te bereiken moeten we de manier waarop we verwarmen herbekijken door niet langer de omgevingslucht, muren en gebouwen te verwarmen, maar wel ons lichaam.

Volgens diezelfde onderzoekers, en naar het voorbeeld van de mobiliteit, moet “gematigde” verwarming multimodaal zijn om doeltreffend te zijn. Zo zal het meest geschikte en eenvoudige antwoord worden gekozen. Indien kleding, activiteit en acclimatisatie onvoldoende comfort bieden, zal worden gekozen voor manieren om zich lokaal te verwarmen via lokale verwarmingsapparatuur. Hoe dichter bij het lichaam, hoe minder krachtig het apparaat moet zijn, en omgekeerd.

In dit verband heb ik de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het onderzoek dat hierover aan de UCLouvain wordt verricht? Hebt u deze onderzoekers met verschillende competenties (architect, socioloog ...) reeds ontmoet om na te denken over de beste manier om deze goede praktijken te verspreiden?

  2. Wat is de in Brussel ontwikkelde strategie om burgers en bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden van "slow heat" of andere technieken voor de matiging van het energieverbruik? Worden er specifieke campagnes gevoerd of overwogen? Zo ja, hoe worden deze uitgevoerd? Zo niet, waarom niet?

 
 
Antwoord   

1)

Ik ben inderdaad op de hoogte van dit project, dat in het kader van Innoviris wordt ondersteund. Mijn kabinet en Leefmilieu Brussel hebben de projectleiders op 7 oktober 2022 ontmoet (https://www.slowheat.org/post/discussion-avec-le-cabinet-du-ministre-bruxellois-de-l-%C3%A9nergie-bruxelles-environnement) en hebben kennisgenomen van hun initiatief en de ervaringen van de deelnemers.

 

2)

Op basis van de ontmoeting met de deelnemers aan het SlowHeat-project werd beslist om drie artikels te schrijven voor de nieuwe website van Leefmilieu Brussel:

-          Een artikel met tips over hoe je je lichaam kunt verwarmen in plaats van je huis. Het artikel bevat aanbevelingen van het SlowHeat-project en verwijst ook naar de SlowHeat-website. Dit artikel is verschenen: (link invoegen (het artikel zou op dinsdag 24 januari 2023 moeten verschijnen))

-          Een artikel over de vijf misvattingen over energiebesparing, waarin onder meer wordt ingegaan op het belang van goede ventilatie bij dalende temperaturen en een advies en waarschuwingen over alternatieve warmtebronnen worden gegeven. 

-          Een interview met een deelnemer aan het SlowHeat-project. Dit artikel wordt momenteel opgesteld.