Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de termijnen voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en de voorwaarde dat de koper binnen twee jaar zijn hoofdverblijf in het pand moet hebben, waarvoor hij een vermindering van de registratierechten geniet

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 762)

 
Datum ontvangst: 08/12/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wanneer iemand een onroerend goed koopt, moet hij een belasting betalen, de zogenaamde registratierechten. Als hij aan een reeks cumulatieve voorwaarden voldoet, kan de koper daarbij in aanmerking komen voor een abattement. Dat is een soort korting op de registratierechten.

Een van de voorwaarden in het Brussels Gewest houdt in dat de koper zich ertoe verbindt om binnen twee jaar zijn hoofdverblijf te vestigen in het onroerend goed waarvoor het abattement is verleend. Die termijn gaat in op de datum van registratie van de authentieke akte waarop de registratierechten werden geheven.

Er werd al veel gezegd over de problemen die voortvloeien uit de vertragingen bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen en de kwalijke gevolgen daarvan voor een aantal eigenaars.

Ik heb opgevangen dat sommige kopers zich, ondanks alle goede wil, niet binnen twee jaar kunnen domiciliëren in hun nieuwe woning vanwege de soms lange vertraging bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en vervolgens de werkzaamheden die ook tijd vergen. Naast de ongewoon lange behandelingstermijn van de vergunningsaanvragen zijn er nog andere factoren die het voor sommige kopers bijzonder moeilijk maken om zich binnen een termijn van twee jaar te domiciliëren in het gekochte pand. Zo kampt de bouwsector met een tekort aan arbeidskrachten en bouwmaterialen naar aanleiding van het postcovidherstel. Velen willen of kunnen ook geen overbruggingskrediet aanvragen en dreigen bijgevolg het voordelige abattement mis te lopen.

Mijn vragen zijn als volgt:
  • Hebt u weet van kopers die problemen hebben/hadden met de naleving van de voorwaarde om binnen twee jaar hun hoofdverblijfplaats te vestigen, onder meer vanwege abnormaal lange termijnen bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning?
  • Zo ja, hoeveel klachten zijn er in het Brussels Gewest ingediend?
  • Wat is de follow-up van die klachten? Wordt er een verlenging van de termijn van twee jaar toegekend? Op welke voorwaarde(n)?
 
 
Antwoord    De begunstigden van een abattement in het registratierecht dienen inderdaad de verbintenis aan te gaan om de hoofdverblijfplaats te vestigen in de aangekochte woning. Zij krijgen vandaag 2 jaar de tijd om deze formaliteit te vervullen, voor het geval er renovaties nodig zijn of het goed nog bezet is door huurders.

Renovatiewerken kosten echter tijd en zorgen vaak voor tegenvallers (van welke aard ook) waardoor de kopers inderdaad riskeren niet tijdig in het pand te kunnen gaan wonen, met bijhorende sancties die bij wet zijn voorzien.


Voor overeenkomsten die worden gesloten vanaf 1 april 2023 wordt bij ordonnantie van 17 november 2022 deze wettelijke termijn van 2 jaar dan ook verlengd tot 3 jaar en zelfs tot 5 jaar bij uitgebreide renovatiewerken die bedoeld zijn om het pand energiezuiniger te maken.


We beschikken niet over statistieken over het aantal begunstigden van een abattement die problemen zouden hebben met de actuele termijn van 2 jaar, maar hebben dus uit voorzorg deze termijnen verlengd.


We hebben geen weet van specifieke klachten die zouden zijn ingediend omwille van problemen met de stedenbouwkundige vergunning op de termijn voor vestiging van hoofdverblijfplaats te respecteren.