Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opvolging van de retrofitkwestie in het Brussels Gewest

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1450)

 
Datum ontvangst: 23/11/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Retrofitting zou een echte markt op ons grondgebied kunnen vertegenwoordigen, maar zou ook een pragmatische oplossing kunnen zijn voor de Brusselaars wier voertuig nog vele jaren zou kunnen rijden maar door de geleidelijke invoering van de LEZ niet meer mogen rijden in de zone.  Hebt u een duidelijk idee van het tijdschema voor de volgende stappen om in het Brussels Gewest regels rond deze kwestie op te stellen?

 

 

 
 
Antwoord    Voor bepaalde voertuigen, en met name voor specifiek uitgeruste professionele voertuigen, is de retrofitting van evident belang.
Om dit in gunstige omstandigheden mogelijk te maken, maar zonder de verkeersveiligheid in gevaar te brengen, moet het regelgevend kader inderdaad worden aangepast, eerst op federaal niveau en vervolgens op gewestelijk niveau. Het betreft een gedeelde bevoegdheid.
Het kabinet van minister George Gilkinet werkt momenteel aan een tekst tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Dit ontwerp is voor advies voorgelegd aan de gewestelijke regeringen en ik hoop dat het zo spoedig mogelijk kan worden aangenomen.
Brussel Mobiliteit is begonnen met het opstellen van het gewestelijk ontwerpbesluit dat de federale tekst zal aanvullen, maar er moet gewacht worden op de aanname van de federale tekst voor er op formele wijze verder kan worden gegaan.
Ik hoop dat dit werk kan gebeuren voor het einde van de huidige parlementaire zitting.