Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van de sluiting van de esplanade van het Jubelpark voor auto's

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1317)

 
Datum ontvangst: 08/11/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 26/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Het Jubelpark is een federaal park dat wordt beheerd door een overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en Leefmilieu Brussel. Aangezien het Jubelpark een beschermd park is, heeft het geen specifiek parkeerbeleid. Aangezien het park wordt omringd door groene ruimtes, werd een overeenkomst van 30 jaar tussen de Regie der Gebouwen en het Brussels Gewest gesloten voor het onderhoud van de groene ruimtes. Deze overeenkomst liep af op 2 januari 2022.

Tijdens een van haar antwoorden over dit onderwerp heeft de minister van Mobiliteit uitgelegd dat er onderhandelingen gaande zijn over de nieuwe overeenkomst tussen uw kabinet en de Regie der Gebouwen betreffende het beheer van het park.

Ter herinnering: sinds 1 januari 2020 verbiedt de Regie der Gebouwen het parkeren van automobilisten op de esplanade van het Jubelpark, met uitzondering van bepaalde personen (leveranciers van het personeel, personen met beperkte mobiliteit en enkele bussen voor museumbezoekers) om veiligheidsredenen en om de continuïteit van de bouwplaats tegaranderen. Er werd inderdaad een slagboom geplaatst bij de ingang. De beslissing gold voor een periode van drie jaar en moest worden geëvalueerd. Eerder legde u mij enerzijds uit dat de parkeerplaats geen milieuvergunning had en anderzijds dat er een reglementaire parkeerregeling zou komen.

Al deze elementen brengen me ertoe u de volgende vragen te stellen:

  • De overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en het Brussels Gewest liep af op 2 januari 2022. In een eerdere vraag heeft de minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, uitgelegd dat uw kabinet en de Regie der Gebouwen midden in de onderhandelingen zitten over een nieuwe overeenkomst over het beheer van het park. Zijn de onderhandelingen succesvol geweest? Wat is de situatie?

  • Heeft het einde van de aanwezigheid van de auto op de esplanade de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor het plezier van de wandelaars mogelijk gemaakt? Is het aantal bezoekers toegenomen?

  • Is er in 2019 een reglementaire parkeerregeling op tafel gelegd? Wat is ermee gebeurd? Wordt daar nu over nagedacht? U verklaarde ook dat deze parkeerplaats illegaal was en geen milieuvergunning had. Is er een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van deze slagboom?

 

 

 

 
 
Antwoord    1.
De toepassing van de overeenkomst van 5 maart 1992 is verlengd met 2 periodes van 6 maanden in 2022 om de afronding van het nieuwe akkoord mogelijk te maken.

De nieuwe beheersovereenkomst is op 8 december 2022 door de Brusselse regering goedgekeurd en is op 1 januari 2023 in werking getreden.

2.
In het algemeen heeft Leefmilieu Brussel sinds de covidcrisis vastgesteld dat het aantal bezoekers van het park gestegen is en dat het park voor meer verschillende soorten activiteiten gebruikt wordt (picknicken, spelen, sporten, studeren ...).

Leefmilieu Brussel ontvangt elk jaar enkele honderden aanvragen voor evenementen op de site van het Jubelpark.

De esplanade is momenteel nog redelijk beschikbaar.
Als uitgestrekte verharde zone biedt die een belangrijke oplossing om evenementen te organiseren die niet op andere plaatsen gehouden kunnen worden wegens het behoud van groene zones die te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatverandering (droogte, ziektes ...), wat bovendien verergerd wordt door een sterke bodemverdichting.
3.
Om te parkeren op de site is een vergunning nodig, die geverifieerd wordt door een toegangscontrolesysteem.

In de nieuwe beheersovereenkomst voor federale parken, die sinds 1 januari 2023 van kracht is, zijn de volgende elementen vastgelegd in artikel 12 paragraaf 1: De partijen zijn overeengekomen om op termijn wagens uit de omgeving van het Jubelpark te weren. Toegang zal alleen mogelijk zijn tot beperkte zones met de minste impact. Dat geldt uitsluitend voor logistiek, onderhoud en personeel van de musea en het park en voor personen met een handicap. Leefmilieu Brussel zal zorgen voor de controle van de toegangen langs de Blijde Inkomstlaan (met inbegrip van de ingang aan de moskee) en aan de kant van Merode. De Regie der Gebouwen zal zorgen voor de controle van de andere toegangen (installatie en beheer van toegangscontroleapparatuur). Zij zal de nodige vergunningen aanvragen. Het gedetailleerde verkeersplan van de site, waarin de toegangen, de parkeerzones, de controlesystemen ... georganiseerd worden, zal in overleg tussen de partijen opgesteld worden, in samenwerking met Beliris.