Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het project Flow, het openluchtzwembad in Brussel

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 786)

 
Datum ontvangst: 21/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Het project  Flow is een initiatief van de stad Brussel via de vereniging "Pool is Cool", die het openluchtzwemmen in de hoofdstad tijdens de zomer wil bevorderen. Het idee is om een 17 meter lang en 7 meter breed openluchtzwembad te bouwen op de Vaartdijk nabij de Pierre Marchantbrug, zodat de Brusselaars in de buurt kunnen zwemmen in een veilig, bewaakt en geanimeerd zwembad.

Het bouwproject van het zwembad werd begroot op 11,4 miljoen euro, jaarlijks komt daar ook 460.000 euro bij voor beheerskosten.

Mijn vragen zijn:

  • Waar komt dit budget vandaan? Was er een begrotingsoverschrijding?

  • Eerder hebt u verklaard dat dit een opportuun project is omdat het enerzijds beantwoordt aan de bezorgdheid over de sociale cohesie en anderzijds aan de stedelijke integratie, maar ook aan de verbetering van de waterkwaliteit van het kanaal. Wat is de balans van deze onderwerpen nu de eerste editie achter de rug is? Zijn de doelstellingen bereikt?

  • Zijn er technische, operationele en financiële evaluaties uitgevoerd? Zo ja, wat lieten ze zien?

  • Onlangs werden er vernieligingen in het zwembad aangericht. Op welke manier wordt er toezicht gehouden op de plaats?

 

 

 

 
 
Antwoord    In uw vraag worden schijnbaar een aantal dossiers met elkaar verward. Ik ga ervan uit dat u het effectief heeft over het dossier FLOW van de vzw Pool is Cool, en het openluchtzwembad dat de vzw heeft opgericht en uitbaat nabij de Pierre Marchantbrug.

De geciteerde bedragen (11,4 miljoen euro investering en 460.000 euro jaarlijkse beheerskost) zijn echter helemaal geen correcte en veel te hoge bedragen die niet op dit project betrekking kunnen hebben. De werkelijke kosten van dit tijdelijke initiatief bedragen slechts een fractie van de door u vermelde bedragen.

In het eerste jaar 2021 moesten de investeringen gebeuren in het grootste deel van de infrastructuur. De daaropvolgende jaren zijn slechts kosten voor onderhoud en aanpassingen nodig.
De operationele kosten voor het beheer van het zwembad zijn gelijkaardig elk jaar.

De kosten voor 2021 bedragen ongeveer 380.000 euro en werden samengebracht vanuit verschillende financieringsbronnen: Brussel Mobiliteit en de Haven, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Leefmilieu Brussel, Imago Brussel, het Vlaams Brusselfonds, de Vlaamse Overheid en private partijen zoals de asbl Biestebroeck en haar leden, het Kunstenfestival des Arts en zwemclub Badlaekens.


Binnen mijn gewestelijke bevoegdheden heeft urban.brussels een subsidie van 10.000 euro gegeven in het kader van het project ‘Brussels Swims 2022- 2023’.

Vanaf 2022 bedragen de kosten ca. 200.000 euro per jaar, die ook onder meer via bijdragen van een deel van de vermelde partners worden bijeen gebracht.


De eerste werkingsjaren hebben duidelijk aangetoond dat het project zijn initiële ambities waarmaakt: een plek creëren die tegelijkertijd een openluchtzwembad, een ontmoetingsplek voor Brusselaars, een stedelijke attractie en een sociaal relevante werkplaats is. Dit gebeurt via een duurzaam gestructureerde interne werking, toegankelijkheid voor mensen met beperking, een ecologische manier van waterzuivering, bijkomende infrastructuur zoals een bar waardoor het geheel een werkelijk gemeenschapsvormend initiatief is.

Naast de hoofdactiviteit zwemmen is er bovendien ook een gevarieerd aanbod van complementaire activiteiten, zoals zwemlessen of sportcursussen zijn, maar ook culturele activiteiten zoals concerten of filmavonden die gebruik maken van de aanwezige infrastructuur.

Vanzelfsprekend voorziet de vzw in een permanente technische, operationele en financiële evaluatie. Het experimentele karakter van het initiatief maakt voortdurende evaluatie en bijsturing noodzakelijk, maar het geheel blijft tot heden binnen de globaal uitgetekende krijtlijnen.

We hebben inderdaad moeten vaststellen dat zelfs een dergelijk positief en laagdrempelig initiatief af te rekenen krijgt met vandalisme. Concrete maatregelen om dat risico te verkleinen horen tot de autonome werking van de vzw Pool is Cool, die daarvoor de nodige actie onderneemt.