Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het budget voor de sterilisatie van zwerfkatten in 2022

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1326)

 
Datum ontvangst: 23/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Kunt u mij zeggen welke gemeenten een budget hebben aangevraagd voor de sterilisatie van zwerfkatten in 2022? Is het hele budget opgebruikt? Zo niet, hoeveel?

Hebt u een systeem opgezet van herinneringsbrieven of telefonische oproepen naar de gemeenten die geen budget hebben aangevraagd;  zoals u in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van oktober 2021 hebt vermeld?

 

 

 
 
Antwoord    1.
Negen gemeenten hebben voor het jaar 2022 een subsidie aangevraagd: Anderlecht, Sint-Agatha-Berchem, Vorst, Elsene, Jette, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Ukkel.

Aangezien het om een bij besluit geregelde subsidie gaat, houdt de administratie geen rekening met het maximale gebruik van het budget. Een gemeente die de bewijsstukken voor de subsidie indient, heeft er automatisch recht op. Het in 2022
vastgelegde budget bedraagt dus 9x4000 euro, d.w.z. 36.000 euro. Het werkelijk aangerekende bedrag zal begin april 2023 bekend zijn, wanneer alle bewijsstukken overeenkomstig de procedure zijn ingediend.

2.
In 2022 werden er in het algemeen geen brieven verstuurd, maar vonden er wel talrijke uitwisselingen plaats met de gemeenten na de heropstart na covid.
Eind januari 2023 zullen brieven worden verstuurd, met daaropvolgend telefonisch contact binnen 15 dagen met elk van de pilootdiensten in elk van de 19 gemeenten.