Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het geplande budget van 12,5 miljoen euro voor Smart Move

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 550)

 
Datum ontvangst: 13/12/2022 Datum publicatie: 14/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/01/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de begroting 2023 heeft u 12,5 miljoen euro uitgetrokken voor Smart Move (Opdracht 31 Programma 2 Activiteit 41). Dit maakt deel uit van het budget van 68 miljoen euro dat de regering het Smart Move-project heeft uitgetrokken.

Als toelichting bij BA 31.002.41.01.8142 staat: "Uitvoering van het Smart Move-project na de testfase".

Mijn vragen zijn:

  • Wat houdt de tenuitvoerlegging in van het Smart Move-project in 2023?

  • Kunt u ons uitleggen waarvoor het bedrag van 12.5 miljoen euro zal worden gebruikt? 

  • De activiteit heet "Deelnemingen in privébedrijven in het kader van het project Smart Move": over welke particuliere bedrijven gaat het hier?

 

 
 
Antwoord    In antwoord op deze vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordiger het volgende mededelen.

Het voorziene budget is ingegeven door het voornemen om een vennootschap op te richten die het beheer van het SmartMove-project in de toekomst zal verderzetten.

In afwachting van een operationalisering van SmartMove in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het immers van belang dat de technologische en fiscale knowhow die werd opgebouwd verder kan worden geactualiseerd.

Om dit in de komende tijd mogelijk te maken, en zonder daarbij onnodig de Brusselse begroting te belasten, is het de bedoeling om in samenwerking met andere partners de IT-oplossing via een vennootschap te valoriseren.

Er wordt bijvoorbeeld bekeken of het zinvol zou zijn om ons product, in afwachting van een implementatie in Brussel, aan te bieden aan andere geïnteresseerden. Zo kan het, zonder budgettaire impact, technologisch op niveau worden gehouden.


Ter zake dient in herinnering te worden gebracht dat ontwikkelingen van de SmartMove-applicatie, die omschreven en gedefinieerd zijn in het Europees herstelplan, in principe door Europese middelen zullen worden gedekt.

De gesprekken om de financiering van SmartMove in de toekomst te garanderen zijn aan de gang en dienen in de loop van het eerste trimester 2023 aanleiding te geven tot een beslissing inzake het weerhouden beheersmodel en de weerhouden juridische structuur.