Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de publicatie van de cijfers over dierenmishandeling voor 2022

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 628)

 
Datum ontvangst: 23/01/2023 Datum publicatie: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 111 (22/23), Blz. 57
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 111 (22/23), Blz. 58
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/04/2023 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 111 (22/23) 57
12/04/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 111 (22/23) 58
12/04/2023 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 111 (22/23) 60