Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag bettrefende de doeltreffendheid van Brulingua

Indiener(s)
Alain Vander Elst
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1106)

 
Datum ontvangst: 23/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 07/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2023 Ontvankelijk
07/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het platform Brulingua, opgericht in 2013, bood taalcursussen aan werkzoekenden met als doel hun talenkennis te verbeteren en hun waarde op de arbeidsmarkt te vergroten. Sinds 2018 staat het platform open voor alle Brusselaars. In 2018 werd het platform ook voorzien van een mobiele applicatie.

In 2017 bleek dat het gemiddelde aantal uren dat op het platform werd doorgebracht per leerkrediet slechts 5,15 uur per gebruiker bedroeg. De verdeling van de gemiddelde tijd die op dat moment per geregistreerde werkzoekende op het platform werd doorgebracht, was relatief laag: 32,4% bracht minder dan 30 minuten op het platform door, 47,1% tussen 30 minuten en 5 uur, en slechts 20,5% bracht meer dan 5 uur op het platform door.

In 2017 deden 4.628 werkzoekenden twee taaltesten op het platform. Deze twee tests zouden een beoordeling van de talenkennis en het leertraject mogelijk maken. Van deze 4.628 werkzoekenden blijkt slechts 14,5% vooruitgang te hebben geboekt. Hoewel de Covid-19-crisis de inschrijvingen lijkt te hebben gestimuleerd, leek het deelnamepercentage aan onlinecursussen in 2020 slechts tussen 50 en 62% te schommelen, ondanks de herinneringen die naar de ingeschrevenen werden gestuurd.

Op 22 april 2022 vernamen we dat het platform zojuist de grens van 100.000 ingeschrevenen had overschreden. Het inschrijvingspercentage is sinds 2013 blijven stijgen, met een toename van het aantal ingeschrevenen tijdens de covidperiode en na 2018, het jaar waarin het platform werd opengesteld voor alle Brusselaars. Als onze cijfers kloppen, zou er tussen eind mei 2020 en april 2022 sprake zijn van een toename van 31.200 registraties.

Mijnheer de minister, in het licht van deze elementen zou ik u volgende vragen willen stellen:

  • Hoeveel gebruikers heeft het Brulinguaplatform tot nu toe? Hoeveel van hen zijn actief? Wat is voor het jaar 2022 de gemiddelde maandelijkse onlinetijd per gebruiker? Wat is het gemiddelde aantal leerkredieten dat gebruikers hebben verworven?

  • Kunt u de evolutie van de cijfers voor registratie, aantal aansluitingen, gemiddelde onlinetijd per gebruiker en aantal geslaagde tests en verworven leerkredieten sinds 2019 presenteren?

  • Welk deel van alle gebruikers leert een taal met het oog op toetreding tot of herintreding op de arbeidsmarkt? Heeft u een schatting van het aantal werkzoekenden die via Brulingua een taal hebben geleerd?

  • Welke talen worden het meest geleerd?

  • Welke criteria worden gebruikt om de gebruikersactiviteit te evalueren? Hoe vaak maakt een gebruiker gemiddeld een taaltoets? Welke conclusies kunnen worden getrokken over het taalniveau van de gebruikers?

  • Wat waren de kosten van Brulingua in 2022 en hoe zijn deze geëvolueerd sinds het begin van de zittingspreriode  (per kostenpost)?

  • Heb je feedback gekregen van de gebruikers van het platform? Zo ja, wat is het? Zo niet, wanneer gaat u deze verzameling van waardevolle informatie toepassen om dit instrument te verbeteren?

  • Welke algemene strategie voert de regering in om de kwaliteit van het Brulinguaplatform voortdurend te verbeteren en ervoor te zorgen dat het efficiënt en effectief is en zijn oorspronkelijke opdracht, mensen weer aan het werk krijgen, vervult?

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

1.
Sinds de oprichting telt het platform Brulingua 124.289 inschrijvingen (gebruikers).

Het begrip “actieve gebruikers” wordt berekend op basis van een periode: in 2022 waren er 29.970 actieve gebruikers. Voor datzelfde jaar telde Actiris gemiddeld 22 verbindingen per cursist en gemiddeld 21 minuten per verbinding.

Cijfers over de gemiddelde maandelijkse verbindingstijd per cursist zijn niet beschikbaar.
Hetzelfde geldt voor het begrip “studiepunten” dat niet van toepassing is op het platform Brulingua.
2.
De tabel in bijlage 1 toont de evolutie van het aantal nieuwe inschrijvingen, actieve cursisten en het aantal afgelegde testen tussen 2019 en 2022.

Wat de verbindingsgegevens betreft, bedroeg het gemiddelde aantal verbindingen per gebruiker 19,54 in 2021 en 21,69 in 2022.

In 2021 bedroeg de gemiddelde tijd per verbinding 21,04 minuten en 20,65 minuten voor 2022.

Tot slot bedroeg het totale aantal uren dat door de actieve cursisten doorgebracht werd op het platform, 89.951 in 2021 en 114.218 in 2022.

Wat de testen op Brulingua betreft, bestaat de notie van “geslaagd” zijn niet, aangezien het om positioneringstesten gaat. Het is echter wel mogelijk om tussen twee testen een betere score te behalen. De scores zijn gebaseerd op de CEFR-niveaus (Common European Framework of Reference for Languages).

3.
Op het platform Brulingua gebeuren de inschrijving en de keuze van het statuut op basis van een verklaring. In 2022 schreven 7.189 cursisten zich in als “werkzoekende”.
Van deze werkzoekenden legden er 4.558 een positioneringstest af.
4.
De meest gekozen talen zijn Nederlands, Frans en Engels.
De tabel in bijlage 2 toont het aantal actieve gebruikers per gevolgde taal voor 2022.
5.
De criteria om de activiteit van de gebruikers te evalueren, zijn voornamelijk: het aantal verbindingen en de op het platform doorgebrachte verbindingstijd om te studeren.

We merken op dat de positioneringstest facultatief is en de cursist de kans geeft zich te situeren en een gepersonaliseerd leertraject aangeboden te krijgen.


In het algemeen legt een gebruiker een test af wanneer hij begint met het leren van een taal.

De tabel in bijlage 3 toont de resultaten van de in 2022 afgenomen testen voor de meest gekozen talen.
6.
De jaarlijkse kosten voor het platform Brulingua bedragen 544.500 euro, inclusief btw. Het budget is niet geëvolueerd sinds 2017.
7.
Onze partner Altissia (Brulingua) organiseert regelmatig rechtstreeks enquêtes om de tevredenheid van de gebruikers te meten en om de klantenervaring en de inhoud van de lessen te verbeteren.

Een voorbeeld: een enquête na de eerste lockdown heeft bevestigd dat de virtuele activiteiten over het algemeen aan de verwachtingen van de deelnemers voldeden (volledig: 65%; gedeeltelijk: 27%; niet echt: 8%) en de deelnemers in staat stelden de taal te oefenen. Bovendien motiveerden de activiteiten de deelnemers “volledig” (76%) om op het platform te werken, 22% “gedeeltelijk” en 2% “absoluut niet”.


Daarenboven wordt een maandelijkse monitoring op basis van de verschillende bovengenoemde indicatoren door Actiris voorgesteld en geanalyseerd in een permanent verbeteringsproces.
8.
Het platform Brulingua is evolutief en wordt voortdurend bijgewerkt volgens de evolutie van de behoeften, maar ook in functie van de feedback van de gebruikers. In de loop van het jaar worden regelmatig updates uitgevoerd om inhoud en functionaliteiten toe te voegen, zoals bijvoorbeeld:

- in oktober 2021: uitbreiding van het aantal talen tot 24 leertalen en 30 interfacetalen.
- in april 2022: integratie van een nieuwe spellingsmodule en nieuwe bemoedigende feedback op basis van de score van de cursist.
- in juni 2022: toevoeging van het Oekraïens als interfacetaal en verbetering van het platform (oefeningen en visuals).in maart 2023: nieuwe inhoud voor het Frans, Spaans, Italiaans en Duits.