Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van het openbaar onderzoek naar de verhoging van de normen voor blootstelling aan elektromagnetische golven

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1340)

 
Datum ontvangst: 20/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag   

Van 1 augustus tot 30 september 2022 organiseerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een openbaar onderzoek naar het ontwerp van gewestelijk plan voor het elektromagnetisch leefmilieu in Brussel.

Ik zou u willen vragen naar de resultaten van dit onderzoek en meer in het bijzonder naar de verkregen antwoorden.

  1. Kunt u mij vertellen hoeveel antwoorden er in het kader van dit openbaar onderzoek zijn ontvangen?

  2. Werden deze verschillende reacties gerangschikt? Zo ja, hoe en op welke wijze? Zo niet, waarom niet?

  3. Wat zijn meer in het algemeen de conclusies van dit openbaar onderzoek?

 

 
 
Antwoord    1)
Leefmilieu Brussel heeft 604 elektronische of papieren brieven ontvangen binnen een termijn waarin er rekening mee gehouden kon worden.
2)
De antwoorden werden ingedeeld in categorieën waarin gelijkaardige brieven gegroepeerd werden.
Op basis van die categorieën zijn de verschillende adviezen opgelijst, zodat er in het wetgevingsproces rekening mee gehouden kan worden.
3)
Een samenvatting van de ontvangen adviezen en aanvullende informatie over hoe daarmee rekening gehouden werd, is beschikbaar in de ‘milieuaangifte en follow-upmaatregelen’ op de website van Leefmilieu Brussel:
https://leefmilieu.brussels/burgers/het-milieu-brussel/onze-gezondheid-beschermen/openbaar-onderzoek-ontwerp-van-gewestelijk-plan-over-het-elektromagnetisch-leefmilieu-brussel