Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de digitale uitrusting van de Brusselse scholen door het CIBG

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1107)

 
Datum ontvangst: 24/01/2023 Datum publicatie: 21/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
15/02/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Digitale technologie in scholen is van fundamenteel belang voor ons onderwijs. Het is een belangrijke pedagogische uitdaging voor onze scholen, voor de onderwijsteams, voor de leerlingen, maar ook voor hun ouders. De toegang tot digitale hulpmiddelen en het efficiënte gebruik ervan zijn beleidsdoelstellingen waaraan alle overheden in het kader van hun onderwijsbeleid moeten voldoen. Daarom is het belangrijk om een strategie te hebben voor de toerusting van leerlingen, maar ook en vooral van scholen. De Federatie Wallonië-Brussel heeft hiervoor een uitrustingsplan opgesteld. Daarom wilde ik informatie over de digitale uitrusting van de Brusselse scholen.

1. Hoeveel Brusselse scholen hebben sinds het begin van deze zittingsperiode IT-materiaal van het CIBG gekregen?

2. Kunt u mij een lijst bezorgen van deze scholen en de uitrusting die elke school heeft gekregen?

 
 
Antwoord    1/
In het kader van het "Noodplan 2020" heeft Paradigm (voorheen CIBG) materiaal geleverd aan de volgende Brusselse scholen:
- 56 FR scholen ontvingen elk een lot van 13 Chromebooks.
- 14 NL scholen die geen Chromebooks wensten, kregen gelijkwaardige subsidies voor de aanschaf van ICT-apparatuur voor hun school.

Voor het "Uitrustingsplan 2021 Pijler 1":
- 67 FR scholen en 13 NL scholen konden materiaal kiezen uit een lijst van door Paradigm voorgesteld IT-materiaal: gerecycleerde pc's, Chromebooks, laptops, iPads, tablets, TBI & projectoren.

Ten slotte, wat betreft het "Uitrustingsplan 2021- 2024 Pijler 2", dat momenteel wordt uitgerold:
- werden reeds 45 scholen, op een totaal van 240 potentiële scholen, uitgerust met een complete wifi-oplossing, bekabeld en geconfigureerd met een beheersysteem.
2/
Zie bijlage 1.