Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het energiepakket voor kmo's en de non-profitsector

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1344)

 
Datum ontvangst: 25/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 09/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Het energiepakket is bedoeld om kmo's en organisaties met een maatschappelijk nut in staat te stellen gratis professionele ondersteuning te krijgen om energiebesparingen in hun gebouwen te realiseren. Het is een energieauditdienst, gratis energiecoaching, aangeboden door de UCM op initiatief van het Brussels Gewest. Ik wil een eerste stand van zaken maken over dit energiepakket.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Hoeveel actoren hebben in 2020, 2021 en 2022 van dit energiepakket kunnen gebruikmaken? Hebt u een uitsplitsing daarvan naar grootte (kleine en middelgrote ondernemingen)?

  • Hoeveel VTE's zijn er in totaal nodig om deze coaching te geven?

  • Wat is de jaarlijkse begroting van Leefmilieu Brussel voor de coördinatie van deze maatregel in 2020, 2021 en 2022?

  • Wat is de steun van het Gewest an de UCM om deze maatregel op het terrein uit te voeren?

  • In welke sectoren is het aantal diagnoseaanvragen het grootst in 2020, 2021 en 2022 ?

 
 
Antwoord    1.
Het EnergiePack bestaat sinds 2018. Voor de jaren waarop de vraag betrekking heeft, werden de volgende cijfers bereikt:

2020: 123 (15 Comeos + 43 UCM + 65 BRUXEO)
2021: 63 (12 UCM + 51 BRUXEO)
2022: 128 (66 UCM + 62 BRUXEO)
TOTAAL: 314 actoren

Uitsplitsing naar grootte:
- Zeer kleine ondernemingen (0-9 VTE): 66
- Kleine ondernemingen (10-49 VTE): 119
- Middelgrote ondernemingen (50-249 VTE): 31
- Grote ondernemingen (>250 VTE): 12
- Onbepaald: 86

2.
Aantal VTE toegewezen aan de hele ‘EnergiePack’-opdracht in de winnende federaties:


2020: 1,3 VTE (Comeos); 3 VTE (UCM); 4 VTE (BRUXEO)
2021: 1,3 VTE gedurende 6 maanden (Comeos); 3 VTE (UCM); 4 VTE (BRUXEO)
2022: 3 VTE (UCM); 4 VTE (BRUXEO)
3.
Leefmilieu Brussel besteedt ongeveer ½ VTE aan het beheer van het ‘EnergiePack’-project.


Ter ondersteuning van deze interne werkzaamheden werd in 2019 een overheidsopdracht voor bijstand bij de coördinatie en communicatie van het EnergiePack gelanceerd. De uitgaven verbonden aan die overheidsopdracht zijn als volgt:

excl. btw
incl. btw

2020
52.408,17
63.413,89

2021
28.578,95
34.580,53

2022
32.276,18
39.054,18

TOTAAL
113.263,30
137.048,59
4.
De aan UCM toegekende subsidie in het kader van de ‘EnergiePack’-projectoproep voor de periode 2018-2021 bedroeg 1.019.200 euro, of 254.800 euro per jaar.


De toegekende subsidie voor tien maanden dienstverlening (maart-december) in 2022 bedroeg 208.250 euro.

5.
De belangrijkste sectoren die in de jaren 2020 tot en met 2022 een aanvraag hebben ingediend, zijn de volgende:

- Welzijnssector: 60
- Handelssector: 43
- Gezondheidssector: 40
- Onderwijssector: 28
- Verenigingssector: 17
- Horecasector: 13