Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opleidingen over energie en duurzaam bouwen, georganiseerd door Leefmilieu Brussel

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1345)

 
Datum ontvangst: 25/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 09/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig specifieke opleidingen over energie en duurzaam bouwen. Die opleidingen duren over het algemeen 3 tot 4 dagen. In de huidige economische context van ons gewest zijn deze opleidingen essentieel om mensen in staat te stellen hun vaardigheden op het gebied van energiebeheer te versterken en om de actoren die actief zijn in de bouwsector in staat te stellen hun vaardigheden op het gebied van duurzaam bouwen te versterken.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

  • Wat is het jaarlijkse budget van Leefmilieu Brussel voor de organisatie en uitvoering van deze opleidingen in 2020, 2021 en 2022? Wat is bijgevolg de capaciteit voor deze opleidingen?

  • Hoeveel specifieke opleidingen over energie en duurzaam bouwen werden in 2020, 2021 en 2022 georganiseerd?

  • Hoeveel mensen hebben aan deze opleidingen deelgenomen in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u ons het profiel geven van de mensen die aan deze opleidingen deelnemen (leeftijd, geslacht, beroep enz.)?

  • Hoeveel professionals (versus particulieren) hebben eraan deelgenomen? Uit welke sectoren kwamen zij?

 
 
Antwoord    1.
Wat het budget voor de opleidingen in duurzame gebouwen betreft:

In 2020: 360.067,76 euro
In 2021: 446.233,61 euro 
In 2022: 572.797,89 euro

Wat de capaciteit betreft: er is plaats voor 22 deelnemers per opleiding, namelijk:
In 2020: 506 plaatsen
In 2021: 550 plaatsen
In 2022: 550 plaatsen

De variatie in de kostprijs per beschikbare plaats tussen deze drie jaren is voornamelijk te wijten aan de aanpassingen van de opleidingsformules aan de gezondheidsmaatregelen. De opleidingen worden standaard face-to-face gegeven om pedagogische redenen. Sommige opleidingen hebben echter op afstand moeten plaatsvinden, vooral in 2020. Alle geplande opleidingen werden echter gehandhaafd.

2.

In 2020: 23 opleidingen
In 2021: 25 opleidingen
In 2022: 25 opleidingen

3.
In 2020: 458 deelnemers

In 2021: 572 deelnemers
In 2022: 533 deelnemers

4.
De administratie beschikt niet over deze gegevens.


5.
De opleidingen zijn ontworpen om te worden aangeboden aan een publiek van professionals van de gebouwen- en stadssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: architecten, leden van een studiebureau, ingenieurs, bouwheren, promotoren, gebouwbeheerders, syndici, aannemers, enz.

De opleidingen worden dus voor - bijna - 100% door professionals gevolgd.

De deelnemers komen voor ongeveer 50% uit de openbare sector en voor 50% uit de privésector.