Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de projectoproep "Local&Together" 2021 en 2022

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 670)

 
Datum ontvangst: 25/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 10/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
10/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Ik zou graag meer willen weten over de resultaten van deze projectoproep voor de jaren 2021 en 2022.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

  • Hoeveel verenigingen of lokale actoren hebben gereageerd op deze projectoproep in 2021 en 2022 en hoeveel daarvan werden geselecteerd?

  • Welke soorten projecten werden geselecteerd en voor welke budgetten?

  • Uit welke gemeenten komen ze?

  • Hoeveel projecten werden in 2021 en 2022 afgewezen en op basis van welke criteria?

  • Wat is het totale toegewezen budget voor deze projectoproep voor 2021 en 2022?

  • Zijn deze projecten langdurig of kortstondig?

 
 
Antwoord    Voor de editie 2021 van de projectoproep ‘Local&Together’ vindt u alle elementen in mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 472 van de heer Chahid.

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) heeft 27 kandidaturen ontvangen die voor de editie 2022 van de projectoproep in aanmerking kwamen:
- 17 projecten in de categorie ‘Steun aan handelaarsverenigingen’ (maximumsubsidie van 5.000 euro per project);
- 10 projecten in de categorie ‘Steun aan vernieuwende projecten’ (maximumsubsidie van 40.000 euro per project).

De volgende projectvoorstellen werden geselecteerd, voor een totaalbedrag van 209.900 euro:
- 18 projecten in de categorie ‘Steun aan handelaarsverenigingen’, voor een totaalbedrag van 89.900 euro; in dit subtotaal is rekening gehouden met de 3 geselecteerde projecten uit categorie 2 die van categorie zijn veranderd en nu onder categorie 1 vallen;
- 3 projecten in de categorie ‘Steun aan vernieuwende projecten’, voor een totaalbedrag van 120.000 euro.

De uitsplitsing per gemeente is opgenomen als
bijlage.

De kwaliteit van de in aanmerking komende projecten werd geanalyseerd door een adviescomité uit de privé- en overheidssector, op basis van vooraf bepaalde selectiecriteria:
1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep: collectief karakter, territoriale verankering en innovatie
2. Geloofwaardigheid van de doelstellingen en operationele haalbaarheid van het project
3. Resultaten en impact van het project

De lijst met winnaars is beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid, met een toelichting voor de projecten van categorie 2, die de vernieuwende projecten zijn:
https://economie-werk.brussels/projectoproep-local-together-2022