Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de hoeveelheden grofvuil die worden ingezameld via respectievelijk mobiele containerparken, gewestelijke containerparken en ophaling aan huis

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1349)

 
Datum ontvangst: 24/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 08/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
08/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Momenteel ondervinden nog vele burgers moeilijkheden om zich van hun grofvuil te ontdoen. De containerparken liggen vaak te ver weg; de helft van de Brusselaars heeft geen auto (noch een abonnement op diensten zoals Cambio) en het is vaak onduidelijk wanneer er een mobiel containerpark in de buurt is.
  • Welke hoeveelheden grofvuil worden er jaarlijks ingezameld via respectievelijk de mobiele containerparken, de gewestelijke containerparken, de ophaaldiensten aan huis en het verwijderen van illegaal gestort vuilnis?
     
  • Hoe zijn die vier parameters sinds het begin van de regeerperiode geëvolueerd, met name het afval ingezameld door a) de gewestelijke containerparken, b) de mobiele containerparken, c) ophaling aan huis en d) het verwijderen van illegaal gestort vuilnis?
 
 
Antwoord    1.
De gevraagde hoeveelheden zijn weergegeven in bijlage 1.
2.
De gevraagde evolutie is weergegeven in bijlage 1.