Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende toelichtingen over de composteerbare oranje vuilniszakken EN 13432

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1350)

 
Datum ontvangst: 27/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag   
Naar aanleiding van uw antwoord op mijn schriftelijke vraag (19/11/22) over de composteerbare oranje vuilniszakken EN 13432 had ik graag enkele verduidelijkingen gekregen.
  1. Wat is de verontreinigingsgraad van het huishoudelijk organisch afval dat in de vuilniszakken wordt opgehaald?

  2. Heeft u enig idee van de verontreinigingsgraad van de compost?

  3. Welk percentage van het huishoudelijk organisch afval wordt verbrand wegens het gebruik van niet-composteerbare vuilniszakken?

 
 
Antwoord    1.
De oranje zakken met organisch afval die in de straten van het Gewest worden opgehaald, worden naar Veolia gebracht. Daar worden ze vermengd met andere aanvoer van organisch afval, voordat ze naar de verwerkingscentra in Ieper worden gestuurd. Het GAN beschikt dus niet over specifieke cijfers voor zijn aanvoer wat de hoeveelheid onzuiverheden betreft.

2.
Het GAN beschikt niet over specifieke informatie over de compost die in de biomethanisatie-eenheden in Ieper (IVVO en Bio Blue) wordt geproduceerd. De compost die in de IVVO-installatie wordt geproduceerd, draagt het VLACO-kwaliteitslabel. Het GAN heeft echter geen informatie over de compost die door Bio Blue wordt geproduceerd.


3.

Zoals beschreven in vraag 1, beschikt het GAN niet over specifieke cijfers voor de kwaliteit van zijn aanvoer. De in Ieper gebruikte natte biomethanisatietechnologie (https://www.ivvo.be/proces) zorgt ervoor dat alle zakken met organisch afval worden opengescheurd en verwijderd vóór het afval in de vergister terechtkomt.