Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het passeren van de bus in de Kerkstraat in Sint-Pieters-Woluwe

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1514)

 
Datum ontvangst: 03/02/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Op 11 januari organiseerde de MIVB in de wijk Stokkel een informatievergadering over het toekomstige traject van bus 36 en bus 28. De Kerkstraat is een eenrichtingsweg voor voertuigen, maar niet voor fietsers. Voor hen is het helemaal niet veilig dat de bus langs deze straat rijdt.


Welk oplossingen worden voorgesteld voor dit probleem?

Het passeren van bussen in deze smalle straat veroorzaakt ook trillingen in de huizen. Tijdens de vergadering werd gesproken over de heraanleg van de openbar weg om dit te vermijden, maar de vertegenwoordigers van de MIVB leken niet erg zeker van hun antwoorden.

Is het zeker dat de nieuwe wegenwerken deze trillingen in de toekomst zullen voorkomen? Zo ja, wanneer zullen deze werken worden uitgevoerd?

De verlening van buslijn 28 tot het metrostation Kraainem lijkt niet mogelijk. Heeft men er echter over nagedacht om de tram naar de halte Stokkel te brengen, voor de bioscoop, en dan langs de Oppemlaan, de Koningin Astridlaan en de Baron d'Huartlaan naar de rotonde tussen de Tortelduivenlaan en de Heidekruidlaan, waar een eindhalte zou kunnen worden aangelegd? Zo ja, waarom werd niet voor deze oplossing gekozen?

 

 
 
Antwoord    Het beperkte eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat valt onder de bevoegdheid van de wegbeheerder, de gemeente dus.

Het gaat om een smalle straat, waar er parkeerplaatsen zijn aan beide kanten van de weg. Deze nemen 2x2m van de breedte van de weg in.

Deze inrichting laat slechts weinig plaats over voor de andere modi: de voetpaden zijn smal en de overgebleven breedte laat niet toe een apart fietspad in te richten. De gemeente kiest er momenteel dus voor de twee parkeerzones langs de weg te behouden, ten nadele van de andere vervoersmodi.


De trillingen van zware voertuigen (bussen, maar ook de vele bestelwagens die naar Stockel Square gaan) worden veroorzaakt door het ontbreken van funderingen in de Kerkstraat.
Bij gebrek aan correcte funderingen zijn de trillingen en het lawaai aanzienlijk.


De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft al tijdelijke reparaties uitgevoerd.

De gemeente heeft een werf gepland om de funderingen opnieuw aan te leggen, wat de trillings- en geluidsoverlast zal verminderen.

Deze werf moet worden gecoördineerd met de door de MIVB geplande werkzaamheden aan het eindpunt van bus 28 in de Kerkstraat.
Aangezien er nog geen stedenbouwkundige vergunning is, zijn de data voor deze werven op dit ogenblik nog niet vastgelegd.

Er wordt nog steeds gesproken over een herschikking van de buslijnen 28 en 36, zodat deze routes zouden eindigen in Stokkel en niet in Konkel.

Deze herschikking zou echter geen effect hebben op de genoemde situatie, aangezien de bussen nog steeds door de Kerkstraat zouden rijden (het zou gaan om bussen van lijn 28, niet van lijn 36).

De optie om gebruik te maken van de Oppemlaan, de Koningin Astridlaan, enz. werd destijds onderzocht, maar geniet momenteel niet langer de voorkeur. Deze optie leidt namelijk tot een aanzienlijke uitbreiding van het tracé van de lijnen, zonder voldoende toegevoegde waarde voor de reizigers. En dat terwijl bepaalde straten genomen worden die ook niet zo geschikt zijn voor een bus, zoals de Oppemlaan.

Voor deze route zouden ook grote aanpassingen nodig zijn geweest en hadden parkeerplaatsen moeten worden geschrapt om kruisende bussen mogelijk te maken.

Voor deze route zou ook de instemming van het Vlaams Gewest vereist zijn.

De gemeente Kraainem heeft van haar kant geen toestemming gegeven voor het doorlaten van MIVB-bussen op dit traject.