Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stand van zaken van de invoering van een systeem van planbaten

Indiener(s)
Soetkin Hoessen
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 712)

 
Datum ontvangst: 03/02/2023 Datum publicatie: 20/03/2023 Referentie: B.I.V. 98 (22/23), Blz. 25
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/03/2023 Referentie: B.I.V. 98 (22/23), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Uitgesteld
20/03/2023 Ontwikkeling Soetkin Hoessen B.I.V. 98 (22/23) 25
20/03/2023 Antwoord namens de bestemmeling Pascal Smet B.I.V. 98 (22/23) 26