Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de follow-up van het plan ter bestrijding van knelpuntberoepen

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 637)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 15/03/2023 Referentie: B.I.V. 96 (22/23), Blz. 20
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/03/2023 Referentie: B.I.V. 96 (22/23), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 96 (22/23) 20
15/03/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 96 (22/23) 21
15/03/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 96 (22/23) 23