Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het mogelijke vertrek van de start-up Fyteko uit het Brussels Gewest

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 689)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 07/09/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Volgens Ibsa hebben tussen 2009 en 2020 2.941 bedrijven hun hoofdzetel buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst.

Als prominent voorbeeld ontvingen wij onlangs de bevestiging dat Leonidas van plan is te verhuizen van zijn vestiging aan de Jules Graindorlaan naar Anderlecht. Na meer dan een eeuw aanwezigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verhuizing gepland voor de zomer van 2024.

Nu is het de beurt aan Fyteko, een innovatieve biotechnologische start-up, om een verhuizing te overwegen. De start-up, sinds december 2018 gevestigd in de allée de la Recherche in Anderlecht, staat met name aan de basis van een uniek ecologisch product waarmee planten zich beter kunnen herstellen na een droogteperiode. Het bedrijf won ook de prijs Hub.awards Export 2022, en bij die gelegenheid, mevrouw de minister, verklaarde u zelfs enthousiast te zijn over het "symbool van de dynamiek en innovatie van het Brussels ondernemerschap" via deze verschillende prijzen die Hub.Brussels toekent.

Zoals we al vaak hebben gezegd, is het belangrijk om bedrijven in Brussel te houden en starters daar te verankeren. Het gaat erom de opkomst, maar ook de ontwikkeling en het behoud van productieve activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen.

Mevrouw de minister,

  • Weet u dat het bedrijf Fyteko het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil verlaten?

  • Zo ja, wat is de reden daarvoor?

  • Zo ja, hebt u met hen gesproken en is het bedrijf in contact gebracht met citydev.brussels om te proberen een bevredigende oplossing te vinden? Is een oplossing in een zakencentrum overwogen?

  • Zal de volgende Economische Coördinatieraad (ECC) dit dossier als een prioriteit beschouwen?

 
 
Antwoord    Ik kan al uw vragen bevestigend beantwoorden. De onderneming Fyteco behoorde tot de prioritaire dossiers van de Raad voor Economische Coördinatie voordat ze haar vertrek aangekondigde. De huidige situatie van de onderneming is besproken geweest tijdens de plenaire vergadering van 6 december 2022.

De huur van de lokalen ervan werd immers in december 2022 onverwacht opgezegd door de
particuliere eigenaar van die ruimte. In de huurovereenkomst wordt voorzien in een opzegtermijn van drie maanden, wat zeer kort is voor een economische activiteit waarvoor specifieke biomedische infrastructuur nodig is.

Samen met citydev.brussels en alle leden van de Raad voor Economische Coördinatie werd er naar oplossingen gezocht, maar de oplossingen waren niet voldoende gebruiksklaar om tegemoet te komen aan de behoeften van Fyteko (biomedische infrastructuur van 160 m² klaar voor gebruik) of er zouden aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan waarvan de uitvoering onmogelijk is gezien de in de opzegging vastgelegde termijn.

Bijgevolg heeft Fyteko de noodzaak kenbaar gemaakt om tijdelijk buiten het gewest te verhuizen. De Raad voor Economische Coördinatie zal dit dossier dus blijven opvolgen met het oog op de terugkeer van Fyteko naar het Brussels Gewest op middellange termijn, zoals de onderneming heeft aangegeven.