Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gewestelijke hefbomen ter voorkoming van de verhoging van de kantoorbelasting

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 230)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 638)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 06/03/2023 Referentie: B.I.V. 89 (22/23), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 06/03/2023 Referentie: B.I.V. 89 (22/23), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 89 (22/23) 21
06/03/2023 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 89 (22/23) 22
06/03/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 89 (22/23) 24