Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het kappen van bomen op de erfgoedsite Pirenne

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 612)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/03/2023 Van de agenda gehaald.
20/03/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag