Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de samenwerking tussen ziekenfondsen en Actiris om mensen uit de arbeidsongeschiktheid te helpen

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 645)

 
Datum ontvangst: 09/02/2023 Datum publicatie: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 112 (22/23), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 112 (22/23), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/04/2023 Vraag gesteld namens de auteur Alain Vander Elst B.I.V. 112 (22/23) 30
12/04/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 112 (22/23) 31
12/04/2023 Repliek Alain Vander Elst B.I.V. 112 (22/23) 34