Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de plaats van het CIVA in het Kanal-project

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 734)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 626)

 
Datum ontvangst: 01/03/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/03/2023 Nieuwe tekst Pierre-Yves Lux
17/04/2023 Van de agenda gehaald.
17/04/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag