Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de taxshelter voor videogames

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 739)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 350)

 
Datum ontvangst: 02/03/2023 Datum publicatie: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 112 (22/23), Blz. 46
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/04/2023 Referentie: B.I.V. 112 (22/23), Blz. 48
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/04/2023 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 112 (22/23) 47
12/04/2023 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 112 (22/23) 48
12/04/2023 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 112 (22/23) 50