Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de beschikbaarheid van oranje zakken in winkels

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1385)

 
Datum ontvangst: 10/03/2023 Datum publicatie: 21/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Sinds enkele weken lijkt de beschikbaarheid van oranje zakken in de winkels een probleem te zijn. Net Brussel lijkt niet verantwoordelijk te zijn voor de bevoorrading ervan in de winkels.
  1. Kunt u deze informatie bevestigen? Geldt dit voor het hele Gewest of voor bepaalde gemeenten? Wat is de oorzaak?

  2. Wie is verantwoordelijk voor deze bevoorrading?

  3. Over enkele weken wordt het sorteren van organisch afval verplicht. Zijn er alternatieven voor de burgers als ze geen oranje zakken kunnen vinden?

 
 
Antwoord    1.
Wat de productie van zakken betreft, kent het Gewestelijk Agentschap voor Netheid een erkenning toe aan bedrijven die voldoen aan de strikte voorwaarden van een bestek. In dat bestek zijn de technische vereisten opgenomen voor de zakken die met het logo van het Agentschap mogen worden geproduceerd. Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid heeft regelmatig contact met de producenten van oranje zakken om zich te verzekeren van de productie van een voldoende grote voorraad zakken.

Wat de verdeling van de zakken betreft, kan het gebeuren dat sommige Brusselse winkels buiten de wil van Net Brussel om geen oranje zakken in hun rekken hebben. De verkoop van oranje zakken valt immers onder de verantwoordelijkheid van de winkelketens.

Wat betreft de problemen met de voorraadtekorten die zich mogelijk hebben voorgedaan in de dagen voorafgaand aan uw parlementaire vraag, blijkt uit de laatste uitwisselingen tussen Net Brussel, de erkende producenten van oranje zakken en de handelszaken dat de situatie inmiddels is opgelost.
2.
Zoals aangegeven in het antwoord op de eerste vraag staan de door het Gewestelijk Agentschap voor Netheid erkende bedrijven in voor de productie van de zakken. De Brusselse winkels zorgen voor de bevoorrading van de winkelketens met zakken.
3.
Gezien de sorteerverplichting voor voedselafval ziet het Gewestelijk Agentschap voor Netheid erop toe dat de vertegenwoordigers van de winkels eraan worden herinnerd dat er moet worden geanticipeerd op de sorteerverplichting voor voedselafval en dat de nodige oranje zakken ter beschikking van de burgers moeten worden gesteld in de winkels.

Als alternatief voor de oranje zakken is het mogelijk om voedselafval te sorteren via een individuele of buurtcompost. Het is ook mogelijk om het naar een Recypark te brengen.