Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het kappen van bomen op de erfgoedsite Pirenne.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 832)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 21/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/03/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Voor het terrein van het landhuis "Pirenne", gelegen aan de Floridalaan 125-127 in Ukkel, dat sinds juni 2021 beschermd is, is op 7 december jl. een stedenbouwkundige vergunning afgegeven. De vergunning geeft toestemming voor de bouw van drie villa's en de kap van 89 bomen.

Na de mobilisatie van een buurtcomité is gebleken dat nog eens 3 of 4 bomen illegaal zijn gekapt.

Volgens de gemeente Ukkel is Urban in dit soort situaties verantwoordelijk voor het uitschrijven van boetes. De vergunning werd niet ter plaatse uitgehangen. In strijd met een van de voorwaarden van de vergunning was er geen afbakening of bescherming tussen de beschermde gebieden en de werken zouden niet voorzien zijn geweest.

Mijn vragen luiden dan ook als volgt:

  • Wanneer werd het proces-verbaal opgesteld en met welke concrete elementen van de overtreding?

  • Welke contacten heeft het gewest gelegd met de projectontwikkelaar?

  • Was er een vergadering gepland tussen het gewest en de gemeente?

  • Welke boete werd eventueel aan de projectontwikkelaar opgelegd?

  • Past Urban, naast de aanmaningen, preventieve maatregelen toe bij de controle van de stedenbouwkundige vergunningen om dit soort inbreuken te voorkomen?

  • Welke elementen rechtvaardigden de kap van 89 bomen?

 
 
Antwoord    De gemeente heeft de cel Inspectie van Urban per mail ingelicht dat ze ter plaatse heeft vastgesteld dat er bovenop de 89 door de stedenbouwkundige vergunning toegestane bomen nog drie andere bomen werden gekapt.

De gewestelijke inspectie heeft aanvullende informatie (plaats van de bomen ten opzichte van de grenzen van het beschermde gedeelte van het landschap) gevraagd aan de gemeente om vast te stellen wie bevoegd zou zijn om de vaststelling van de overtreding op te maken.

Deze informatie werd op 6 februari meegedeeld door de gemeente en zal ter plaatse moeten worden gecontroleerd.

Met het oog daarop werd op 8 februari contact opgenomen met de projectontwikkelaar. Op donderdag 16 februari 2023 vond een bezoek plaats.


Er werd op 20/02/2023 een proces-verbaal van overtreding door het vellen van vier bomen zonder vergunning (waarvan een in het beschermde landschap) betekend aan de overtreders, aan het parket en aan de sanctionerend ambtenaar.

Urban heeft niet genoeg personeelsleden om de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen ter plaatse “preventief” op te volgen.

De controleurs van de cel Inspectie gaan niet alleen meldingen na, maar voeren ook spontane controles uit, al gebeuren die meestal aan het eind van de werken.


Het kapplan omvat 78 bomen, waarvan de meeste in het niet-beschermde gedeelte van het landschap stonden. Het vellen was gerechtvaardigd door grondwerken en de bouw van de nieuwe gebouwen.

Er werd ook voorzien om:
- 6 bomen te vellen om gezondheidsredenen (sommige daarvan waren staande dode bomen)
- 5 bomen te vellen om uit te dunnen (ruimte geven aan een andere, interessantere boom)