Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de 'parklets' in de vorm van tijdelijke fietsenstallingen

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1560)

 
Datum ontvangst: 22/03/2023 Datum publicatie: 23/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 09/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/03/2023 Ontvankelijk
09/05/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Onlangs zag ik dat twee tijdelijke platforms waren geïnstalleerd die dienstdoen als fietsenstalling aan het Oud Korenhuis, niet ver van het Parlement. Na enig speurwerk vernam ik dat dit initiatief deel uitmaakt van een reeks tijdelijke 'parklets'-projecten die in verschillende gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd.
  • Hoeveel tijdelijke fietsenstallingen zijn er geïnstalleerd in het Brussels Gewest? Kunt u mij een uitsplitsing per gemeente geven? Op basis van welke criteria beslist u over de locatie ervan? Hoelang laat u ze op één plaats staan?

  • Wat zijn de kosten voor de plaatsing van deze tijdelijke fietsenstallingen (aankoop en verplaatsing)?

  • Hoe evalueert u de relevantie en doeltreffendheid van deze voorzieningen als ze eenmaal zijn geplaatst? Welke indicatoren worden gebruikt om het effect ervan te meten?

 
 
Antwoord    Deze tijdelijke parkletz zijn een initiatief van de Stad Brussel.Er bevinden zich op dit moment 2 parklets met fietsbeugels op het grondgebied van de Stad Brussel. Ze werden geplaatst op het Oud Korenhuis.
De prijs voor het leveren en het plaatsen van een parklet bedraagt 11.910,85 euro.
Brussel Mobiliteit bezit een stock van een vijftiental mobiele racks die ter beschikking worden gesteld voor evenementen, bij losse aanvragen of tijdens werken.
Ze bestaan uit 6 bogen (capaciteit van 12 fietsen) en kunnen op het terrein worden geplaatst zonder evenwel in de grond verankerd te worden.
Deze racks worden ook in scholen gebruikt in afwachting van een verhuizing, van definitieve bogen of bij eenmalige acties.
Brussel Mobiliteit verstrekt er ook tijdens de Bike Experience, bij concerten of andere evenementen, op eenvoudig verzoek.
Parking.brussels (Cycloparking) biedt ook tijdelijke bewaakte parkings aan bij grote gewestelijke evenementen zoals Winterpret of Bright Brussels.