Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de activiteiten van het bedrijven- en innovatiecentrum EEBIC

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 707)

 
Datum ontvangst: 27/03/2023 Datum publicatie: 23/05/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/03/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    De Brusselse openbare incubator, EEBIC, biedt vestigingsoplossingen voor bedrijven en verleent verschillende ondersteunende diensten aan bedrijven.
  • Hoe zijn incubatoren zoals EEBIC betrokken bij de gewestelijke economische overgangsstrategie?

  • Wat is de bezettingsgraad van EEBIC voor de jaren 2020, 2021 en 2022?

  • Hoeveel bedrijven zijn in 2020, 2021 en 2022 bij EEBIC ondergebracht? Wat is de totale werkgelegenheid in elk van deze jaren?

  • Hoeveel bedrijven hebben in 2020, 2021 en 2022 de incubator verlaten om zich elders te ontwikkelen?

  • Is de jaarlijkse exploitatiesubsidie die EEBIC ontvangt sinds 2018 verhoogd?

  • Hoeveel bedrijven hebben in 2020, 2021 en 2022 gebruik kunnen maken van de ondersteunende diensten van EEBIC?

 
 
Antwoord    De Brusselse openbare incubatoren staan centraal in de Brusselse innovatie en spelen in dat opzicht een collaboratieve rol binnen de Gewestelijke Strategie voor Economische Transitie. Ze komen immers aan bod in verschillende maatregelen van Shifting Economy.

Een specifieke maatregel van Shifting Economy is bovendien gewijd aan de versterking van het platform van incubatoren om te zorgen voor een synergie van de Brusselse innovatieactoren (maatregel LOCAL 5). Deze maatregel wordt aangestuurd door hub.brussels, samen met citydev.brussels, Innoviris en finance&invest.brussels. Die wordt dit jaar uitgevoerd en zal in 2024 ten einde lopen.

Volgens de statistieken die zijn verzameld door EEBIC, citydev.brussels en hub.brussels via Wikiflow:
- bedroeg de bezettingsgraad van EEBIC in 2020 85%;
- bedroeg de bezettingsgraad van EEBIC in 2021 97%;
- bedroeg de bezettingsgraad van EEBIC in 2022 98%.

Wat het aantal bij EEBIC ondergebrachte ondernemingen betreft:
- waren dat er in 2020 55 met 150 banen;
- waren dat er in 2021 51 met 179 banen;
- waren dat er in 2022 49 met 156 banen.

Het aantal ondernemingen dat EEBIC heeft verlaten:
- bedroeg 4 in 2020;
- bedroeg 4 in 2021;
- bedroeg 4 in 2022.

Net zoals dat het geval is voor de andere incubatoren is de werkingssubsidie die aan EEBIC wordt toegekend niet verhoogd sinds 2018.

De ondernemingen die zijn ondergebracht bij EEBIC en de Brusselse openbare incubatoren kunnen een beroep doen op alle begeleidingsdiensten die in het Brussels Gewest beschikbaar zijn (via hub.brussels, de Lokale Economieloketten enz.). Hub.brussels, die de openbare Brusselse incubatoren sinds 2020 coördineert, zorgt voor de dynamiek van het ecosysteem rond de ondergebrachte ondernemingen.

Daarnaast heeft EEBIC, net als alle Brusselse openbare incubatoren, eind maart 2023 een eigen coachingprogramma (‘Excelerate’) gelanceerd, speciaal voor ‘geïncubeerde’ ondernemingen. Momenteel nemen negen ondernemingen deel aan het programma dat onlangs van start is gegaan.

EEBIC heeft aan hub.brussels de verwezenlijkingen van de actieplannen overgemaakt die deel uitmaken van hun activiteitenverslag.:
- In 2020 werden 70-90 ondernemingen/projecten begeleid.
- In 2021 werden meer dan 100 ondernemingen/projecten begeleid.
In 2022 werden meer dan 100 ondernemingen/projecten begeleid (het gaat hier om ramingen, de werkelijke cijfers zijn nog niet beschikbaar bij EEBIC).