Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de afvalcontainers -en bakken

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1420)

 
Datum ontvangst: 14/04/2023 Datum publicatie: 06/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/05/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Het nieuwe netheidsplan clean.brussels voorziet in het verplicht gebruik van de oranje vuilniszak voor voedingsafval en bepaalt het aantal ophalingen tot één keer per week. De ophaling van de witte zak wordt verminderd tot 1 keer per week. Als gevolg daarvan moeten mensen dus hun afval langer bijhouden dan voordien. Veel inwoners beschikken overigens niet over een tuin en/of terras dat groot genoeg is om hun afval te bewaren. Dit leidt in veel gevallen tot overlast, door geur en een gebrek aan plaats.

Een deel van de Brusselaars heeft wel de mogelijkheid om hun afval te stockeren in daarvoor bedoelde containers of grotere afvalbakken. Om een adequaat netheidsplan uit te werken, is het echter van belang om hierover cijfers te kennen. Momenteel is hier weinig tot geen informatie over te vinden.

  • Hoeveel inwoners van het Brussels gewest beschikken over gemeenschappelijke afvalbakken waar ze hun gevulde vuilniszakken in kunnen bewaren tot de vuilnisophaling ? Zou u ons de cijfers per gemeente kunnen geven?

  • Hoeveel inwoners van het Brussels gewest beschikken over een tuin? Hoeveel inwoners beschikken over een terras?

  • Heeft u een zicht op het aantal oranje zakken dat elke week zal worden opgehaald ? Heeft u een zicht op het aantal witte restafvalzakken dat door de komst van de oranje zak zal wegvallen?

 
 
Antwoord    1.

Bij appartementsgebouwen die uitgerust zijn met een vuilnislokaal, gebeurt de inzameling via rolcontainers. Huishoudens die in die appartementsgebouwen wonen, kunnen hun afval in die containers deponeren wanneer het hen uitkomt. Voor die appartementsgebouwen, waar de inzameling met containers gebeurt, zal de ophaalfrequentie niet veranderen.

Voor 2021 schat het Agentschap Net Brussel dat die inzamelingsmethode voor bijna 295 000 Brusselaars van toepassing is. De uitsplitsing per gemeente is beschikbaar in bijlage 1.

2.

Volgens het BISA zijn er geen bronnen die geraadpleegd kunnen worden om het exacte aantal inwoners met een tuin en/of een terras te kennen.

In de volgende publicatie van het BISA zijn echter schattingen opgenomen: ‘
Focus van het BISA nr. 42: De Brusselse privétuinen’ (2021). Daarin wordt geschat dat 34% van de woningen een tuin zou hebben, dat 42% van de woningen een terras of iets anders (bv. binnenplaats) zou hebben, dat 5% van de woningen een gemeenschappelijke of gezamenlijk gebruikte tuin zou hebben en dat 19% van de woningen noch een tuin noch een terras zou hebben.

3.

Voor de huis-aan-huisophalingen van organisch afval worden aparte rondes (waarbij alleen oranje zakken opgehaald worden) en ‘gemengde’ rondes (waarbij zowel oranje als groene zakken opgehaald worden, met name in wijken waar weinig groen is) georganiseerd.

In 2020 werd bijna 3600 ton opgehaald via de oranje zakken. In het kader van de gemengde ophalingen (oranje zakken en groene zakken) werd bijna 5000 ton opgehaald.

In 2021 werd bijna 4700 ton opgehaald via de oranje zakken. In het kader van de gemengde ophalingen (oranje zakken en groene zakken) werd bijna 5200 ton opgehaald.

De doelstelling is om jaarlijks 25 000 tot 30 000 ton voedselafval op te halen, dat lokaal verwerkt zal worden in de toekomstige biomethanisatie-eenheid.